Dostępność treści internetowych dla osób z niepełnosprawnościami: Zrozumieć WCAG i ADA

Autor wpisu

Mateusz Gołdak

Data

sty 16, 2023

Kategorie

Media społecznościowe

Dostępność treści internetowych dla osób z niepełnosprawnościami jest ważnym tematem, który dotyczy wszystkich firm i organizacji, które chcą zapewnić dostępność swoich stron internetowych dla wszystkich użytkowników. W tym celu istnieją dwa ważne standardy: WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) i ADA (Americans with Disabilities Act).

WCAG to zalecenia dotyczące dostępności treści internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zostały opracowane przez W3C (World Wide Web Consortium) i składają się z trzech poziomów zgodności (A, AA, AAA) oraz 12 podstawowych zasad dotyczących dostępności. Te poziomy zgodności określają minimalne wymagania, które muszą być spełnione przez stronę internetową, aby była ona dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

ADA to federalna ustawa Stanów Zjednoczonych, która zakazuje dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w dziedzinie zatrudnienia, dostępu do usług publicznych, transportu, edukacji i dostępności do budynków publicznych. Ustawa ta została przyjęta w 1990 roku i jest jednym z najważniejszych aktów prawnych w USA dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Oba te standardy mają na celu zapewnienie dostępności treści internetowych dla osób z niepełnosprawnościami, jednak ich wymagania mogą się różnić. Dlatego też ważne jest, aby zrozumieć oba te standardy i jakie wymagania muszą być spełnione, aby zapewnić dostępność strony internetowej dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Jednym z ważnych elementów dostępności jest dostępność mobilna. Coraz więcej osób korzysta z internetu za pomocą smartfonów i tabletów, dlatego też ważne jest, aby strona internetowa była responsywna i dostępna na różnych urządzeniach.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami poznawczymi również jest ważna. Oznacza to, że strona internetowa powinna być łatwa do zrozumienia dla osób z trudnościami w czytaniu, niedosłyszących i niedowidzących.

Jest to ważne, aby pamiętać, że niezgodność z wymaganiami WCAG i ADA może mieć konsekwencje prawne, dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać swoją stronę internetową pod kątem dostępności i wprowadzać niezbędne zmiany.

Elementy wspólne WCAG i ADA dotyczące dostępności treści internetowych to między innymi:

 1. Alternatywne opisy dla obrazów i filmów, aby osoby niedowidzące mogły zrozumieć treść.
 2. Udźwiękowienie dla filmów, aby osoby niedosłyszące mogły zrozumieć treść.
 3. Dobry kontrast tekstu i obrazów, aby osoby z trudnościami w widzeniu mogły łatwiej odczytać tekst.
 4. Brak użycia tylko jednej formy prezentacji informacji, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać z różnych form prezentacji, takich jak tekst, dźwięk i obrazy.
 5. Łatwość nawigacji i użycia, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły łatwo przemieszczać się po stronie internetowej.
 6. Brak barier dla osób z trudnościami w czytaniu, takich jak skomplikowane słowa lub składnia.
 7. Zapewnienie wsparcia dla specjalistycznych urządzeń, takich jak czytniki ekranu, dla osób z niepełnosprawnościami.

Trzeba pamiętać, że ADA i WCAG są zgodne, jednak ADA jest ustawą a WCAG jest zaleceniem, a zgodność z WCAG nie oznacza automatycznie zgodności z ADA.

12 podstawowych zasad dotyczących dostępności treści internetowych w WCAG to:

 1. Percepcja: Treści muszą być przedstawione w sposób, który jest zrozumiały dla różnych rodzajów percepcji, np. wzroku, słuchu itp.
 2. Kontrast: Treści muszą mieć odpowiedni kontrast, aby były czytelne dla osób z różnymi rodzajami wzroku.
 3. Zrozumiałość: Treści muszą być zrozumiałe dla użytkowników, bez względu na ich poziom zaawansowania językowego.
 4. Nawigacja: Treści muszą być łatwe do nawigacji, aby użytkownicy mogli łatwo przemieszczać się po stronie.
 5. Zmiana kontekstu: Zmiana kontekstu, takiego jak przejście do innej strony lub do innej części tej samej strony, musi być jasna i zrozumiała dla użytkowników.
 6. Alternatywne teksty: Informacje przedstawione za pomocą obrazów, dźwięków i filmów muszą być dostępne za pomocą alternatywnych tekstów, aby ułatwić dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.
 7. Synchronizacja: Informacje przedstawione za pomocą dźwięku i wizualizacji muszą być synchronizowane, aby ułatwić ich zrozumienie.
 8. Zmiana formatów: Treści muszą być dostępne w różnych formatach, aby ułatwić dostępność dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 9. Tabelki: Informacje przedstawione w tabelach muszą być zrozumiałe i czytelne dla użytkowników, zarówno dla tych, którzy mogą je widzieć, jak i dla tych, którzy korzystają z czytników ekranu.
 10. Skrypty: Skrypty, takie jak skrypty JavaScript, muszą być używane w sposób, który nie uniemożliwia dostępności treści.
 11. Skalowanie: Treści muszą być skalowalne, aby ułatwić ich odczytanie przez osoby z wadami wzroku.
 12. Timing: Treści, które wymagają interakcji użytkownika, takie jak formularze, muszą być dostępne przez odpowiedni czas i nie powinny wymagać od użytkownika szybkiej reakcji.

Podsumowując, dostępność treści internetowych dla osób z niepełnosprawnościami jest ważnym tematem, który dotyczy wszystkich firm i organizacji. WCAG i ADA to dwa ważne standardy, które pomagają zapewnić dostępność strony internetowej dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Zrozumienie tych standardów i spełnienie ich wymagań jest kluczowe dla zapewnienia dostępności treści internetowych dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to również ważne dla spełnienia wymagań prawnych i uniknięcia ewentualnych konsekwencji prawnych związanych z niezgodnością z tymi standardami. Dlatego też ważne jest, aby regularnie sprawdzać swoją stronę internetową pod kątem dostępności i wprowadzać niezbędne zmiany, aby zapewnić dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Spodobał ci się artykuł? Zapraszam do wsparcia mnie i podzielenia się nim z innymi osobami:

Mateusz Gołdak

Mateusz Gołdak

DOŚWIADCZONY ADMINISTRATOR | CONTENT MANAGER Z DOŚWIADCZENIEM W CMS/CRM/PIM | TEAM LEADER

Podobne posty