Mateusz Gołdak
Doświadczony Administrator | Content Manager z doświadczeniem w CMS/CRM/PiM | Team Leader

Mateusz Gołdak

WordPress, Divi, Umbraco, Salesforce, Shopify, Modx, SEO

Reckitt

Support Specialist

Wzięcie odpowiedzialności za dział wsparcia dla klientów korzystających z narzędzia Salsify:
Usprawnienie procesu rozwiązywania zadań (skrócenie czasu pierwszej reakcji z kilkudziesięciu godzin do 4-8h), urealnienie SLA potrzebnych do rozwiązania zgłoszeń. Analiza i tworzenie procesów dla powtarzających się zgłoszeń oraz stały kontakt z zespołami w Reckitt w celu dzielenia się doświadczeniami i wzajemne doskonalenie procesów.
Dbanie o techniczny aspekt działalności Salsify:
Kontrolowanie i wspieranie działania funkcjonalności systemu oraz systemów połączonych poprzez API. Pełne wsparcie dla PMów i Devów w zakresie wykorzystania Middleware w połączeniu z Salsify. Praca nad procesem „change request” i ciągłe podtrzymywanie inicjatyw zmian. Doradztwo w zakresie rozwoju firmowych systemów CMS/CRM.
Wspieranie zespołu Salsify oraz klientów:
Stworzenie szablonu maili działającego w ekosystemie Outlook do komunikacji wewnętrznej do wykorzystania przez zespół Salsify. Wspieranie członków zespołu w ich zadaniach oraz przy wykorzystaniu własnego doświadczenia i relacji w firmie. Przestrzeganie schematu danych, dokumentacji i zasad ładu organizacyjnego. Dzielenie się wiedzą i wnoszenie pomysłów w celu ciągłego doskonalenia. Przejęcie odpowiedzialności za obsługę wniosków z regionu ASEAN, a także stanie się pierwszym punktem kontaktowym dla tego rynku.
Odpowiedzialność za przeprowadzenie kompleksowej analizy wykorzystania systemów wewnętrznych wraz z przeprowadzeniem audytu bezpieczeństwa.
Analiza potencjalnego przyszłego użycia i korzyści z decyzji o likwidacji niepotrzebnego systemu.

06.2021 – 10.2022

AGENCJA INTERAKTYWNA SOBRE

Content Team Lead

Dla klienta Reckitt:
Zastępowanie przełożonych.
Kontrola jakości wykonywanych prac.
Analiza nowych i bieżących projektów.
Wspieranie jako konsultant prac innych zespołów.
Migracja wewnętrznych systemów opartych o Sharepoint.
Koordynowanie współpracy między zespołami i agencjami.
Tworzenie i doradztwo w zakresie planowania zmian treści.
Prowadzenie zespołów, onboarding oraz szkolenia techniczne.
Testowanie gotowości projektów do przekazania do testów u klienta.
Metodyki Agile (Scrum, Kanban, etc.) oraz narzędzia do zarządzania projektami (JIRA, Confluence)
Wdrażanie i zarządzanie platformami wykorzystywanymi w RB do tworzenia treści internetowych: Hybris, Umbraco, Shopify, SFCC.
Sobre:
Szkolenie nowych pracowników.
Kontrola jakości wykonywanej pracy.
Śledzenie czasu pracy i planowanie zasobów.

09.2019 – 05.2021

MATCHPOINT ŻYRARDÓW

Technik Serwisu Informatycznego

Serwisowanie sprzętu komputerowego. Doradzanie w zakresie modernizacji/wymiany
sprzętu komputerowego na nowy.

04.2016 – do chwili obecnej

GREY TREE

Administrator usług internetowych

Bieżąca naprawa sprzętu informatycznego. Modyfikowanie stron internetowych (php/html + cms).
Tworzenie i kontrola jakości stron tworzonych w oparciu o Drupala,
Modx,. WordPress. Tworzenie treści na portalach internetowych. Zarządzanie
infrastrukturą serwerową.

04.2017 – 12.2019

AGENCJA INTERAKTYWNA SOBRE

Serwis IT/Content Manager

Bieżąca naprawa sprzętu IT. Drobne poprawki na stronach internetowych klientów. Migracja stron internetowych ze starego CMS do Hybris, StartketKit, Shopify dla Reckitt.
Benckiser. Wsparcie dodatkowych projektów dla Reckitt.

01.2016 – 08.2019

Blog

 

Moje umiejętności

Wybrane umiejętności i cechy poparte opiniami współpracowników

 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie treściami na stronach
 • Obsługa i tworzenie stron w oparciu o WordPress

Zarządzanie zespołem

 • Planowanie i organizowanie pracy zespołu. Ustalanie podziału obowiązków i odpowiedzialności wśród członków zespołu
 • Motywowanie i inspirowanie zespołu do osiągania wyznaczonych celów
 • Ocenianie i monitorowanie wyników pracy zespołu
 • Prowadzenie szkoleń i rozwijanie umiejętności zawodowych członków zespołu. Udzielanie wsparcia i rady członkom zespołu
 • Rozwiązywanie konfliktów i rozwiązywanie problemów zespołu
 • Raportowanie o postępach i wynikach pracy zespołu

Zarządzanie treściami na stronach

 • Tworzenie i redagowanie tekstów na stronach internetowych. Publikowanie treści na stronach internetowych.
 • Aktualizowanie i uaktualnianie istniejących treści.
 • Przeprowadzanie analizy ruchu na stronie internetowej i monitorowanie wyników.
 • Współpraca z zespołem technicznym i graficznym przy tworzeniu i aktualizacji stron internetowych. Współpraca z zewnętrznymi firmami i dostawcami treści
 • Wprowadzanie zmian i ulepszeń w strukturze i układzie stron internetowych.

Obsługa i tworzenie stron w oparciu o WordPress

 • Instalowanie i konfigurowanie WordPressa na serwerze. Tworzenie oraz edytowanie stron i wpisów w WordPressie
 • Instalowanie i konfigurowanie motywów (szablonów) i wtyczek (pluginów)
 • Integrowanie stron z innymi narzędziami i usługami, takimi jak np. Google Analytics czy narzędzia do marketingu internetowego
 • Obsługa bazy danych i kopii zapasowych
 • Współpraca z klientami lub zespołem zarządzającym treściami przy tworzeniu i aktualizowaniu stron internetowych

Ukończone kursy i szkolenia:

Salsify

Salsify

Skills Assessment – Workflow Essentials Certification

04.2022

Management Training & Development Center MT&DC

Management Training & Development Center MT&DC

Business Analysis in a Project Life Cycle

02.2022

Salsify

Salsify

Skills Assessment – Salsify Foundations Certification

01.2022

Salsify

Salsify

Skills Assessment – PIM Certification

07.2021

Salsify

Salsify

Skills Assessment – Syndication Certification

07.2021

Salesforce

Salesforce

Security Specialist

09.2020

Salesforce

Salesforce

Lightning Experience Reports & Dashboards Specialist

09.2020

Salesforce

Business Administration Specialist

09.2020

Stowarzyszenie Kobiet Lasu | Mateusz Gołdak

Kobiety Lasu

Stowarzyszenie Kobiet Lasu integruje kobiety lasu, czyli pracujące w Lasach Państwowych, parkach narodowych, instytutach badawczych, zrzeszając ponad 400 członkiń

#RokKobiet

#RokKobiet to społeczność, która dzieli się wiedzą, doświadczeniem i inspiruje. Jako narzędzie, stworzyłyśmy oryginalny kalendarz pełen wartościowych treści.

RokKobiet | Mateusz Gołdak
Chcesz wiedzieć

Więcej?

Formularz kontaktowy

  Wpisz jak się mam do Ciebie zwracać.
  Adres email pod jakim możemy się kontaktować.
  Wpisz na jaki temat chcesz porozmawiać.
  Wpisz treść swojej wiadomości.